Читиць ын нумэрул дин сымбэтэ, 27 фебруарие, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

Музика ши традицииле популаре репрезинтэ елементул дефиниториу ал културий молдовенешть. Прин интермедиул лор, попорул ностру ышь експримэ букурииле ши тристециле, арэтынду-шь аратэ фрумусеця суфлетяскэ. Ачест

Read more